EmboCath

Ürünü İncele

EmboCath Plus infüzyon mikrokatateri bir kılavuz tel üzerinden distal damar sistemine erişimi kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, konik 3,0-2,9 Fr tek lümenli kataterdir. Kataterin yarı sert bir proksimal gövdesi vardır ve distal uca doğru daha esnek hale gelir.

Göv...

Broşür : EmboCath-BROSUR.pdf

EmboSphere

Ürünü İncele

Embosphere mikroküreleri üzerinde en fazla klinik yayının ve çalışmanın yapıldığı mikroküresel embolizan ajanlardır. Düzgün kalibre edilmiş küresel yapısı hipervasküler tümörlerin, miyom ve arteriovenöz bozuklukların embolizasyonunda çok başarılı sonuçlar vermiş ve bunlar sayısız klinik makalelerde kanıtlanmıştır...

HepaSphere

Ürünü İncele

Hepasphere mikroküreler karaciğer kökenli veya metastatik karaciğer tümörlerinde damar yolu ile kemotrerapi uygulamanın yan etkilerini azaltmak ve kemoterapi ilaçlarının tümör içinde uzun süre salınımını sağlamak amacıyla tasarlanmışlardır. FDA ve CE uygunluğunu alan ilk ilaç yüklenebilir mikrokürelerdir. ...

Tenor Yönlendirilebilir Mikrokateter

Ürünü İncele


Tenor yönlendirilebilir kılavuz tel bir ucu polimer ve 1 cm boyunca şekillendirilebilir olan 3 cm radyo opak distal ucu olan paslanmaz çelik bir kılavuz teldir. Distal ucun 50 cm lik bölümü hidrofilik bir kaplamayla kaplanmıştır. Kılavuz tel uzunluğu ürün etiketinde belirtilmiştir.


Broşür : Tenor-BROSUR.pdf

Chemosat ®

Ürünü İncele

Karaciğer Kanserlerinin Tedavisinde Yenilikçi Yöntem: Kemosaturasyon

Karaciğer kanserlerinde son derece etkili ameliyatsız tedavi yöntemi kemosaturasyon hastalar için yeni bir umut kaynağı!