DORA Motion

 
AMELİYATHANE İÇİ DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME YARDIMCISI – DORA MOTION
 
Resim arşivleme ve iletişim sistemleri (PACS); hastaya ait bilgileri, tıbbi geçmişi, görüntüleme verileri, test sonuçları ve tanı bilgileri gibi farklı bölümlerden alınan çeşitli bilgilerin bir araya toplandığı ve depolandığı tıbbi bilgi sistemleridir. Hastaya ait farklı zamanlarda alınmış farklı tip görüntülerin biraraya getirilmesini ve istenildiği zaman görüntülenmesini sağlayan PACS sisteminin hastaneler içerisinde en çok kullanıldığı yerlerden biri de operasyon odalarıdır.
Hasta görüntülerinin kaçınılmaz olduğu tıbbi operasyonlarda operatör; operasyon öncesinde,sırasında veya sonrasında hastaya ait görüntülerini incelemek, tıbbi bilgi sistemine hasta ile ilgili yeni bilgi girmek, operasyon sırasında alınmış hasta görüntüsünü veya tanı-tedavi bilgilerini tıbbi bilgi sistemine eklemek  istemektedir.
Günümüz teknolojilerinde, medikal personel PACS sistemine lokal bilgisayar terminali ile erişmektedir. Bu bilgisayar bileşiminde bulunan fare ve klavye ile  fiziksel temasta bulunduğundan kişinin steril alanı ihlal edilmektedir ve her fiziksel temas sonrasında tekrardan sterilizasyonunu sağlaması gerekmektedir. Medikal personel için tekrardan sterilizasyon işlemi ellerin tekrar yıkanması ve yeni eldiven giyilmesi işlemini gerektirmektedir. Bu durumda lokal bilgisayar terminali ile her fiziksel temas sonrası tekrardan sterilizasyon işlemini zaman alıcı ve maliyetli bir işlem olmaktadır. Buna ek olarak; işlem sırasında sürekli olarak sterilizasyonun sağlanması durumu; işlemin daha uzun süreli olmasına sebep olmaktadır. Bu durum hastanın anestezi altında kaldığı süreyi ve bu süreye bağlı olarak bulantı, kusma gibi anesteziden kaynaklı yan etkileri arttırmaktadır.
Yukarıdaki durumlar göz önüne alındığında; PACS sistemine erişimin; steril alan bütünlüğünü ihlal etmeden, steril olmayan veya kontamine giriş cihazlarıyla(fare veya klavye gibi) fiziksel olarak temas kurmasına gerektirmeyecek bir sistem ile yapılması tercih edilmelidir. Ayrıca, lokal bilgisayar terminallerinin operasyon odasında sabit konumlandırılması operatörün; operasyon sırasında istediği görüntüleri incelemesi için bilgisayarın bulunduğu konuma doğru sürekli hareket etmesini gerektirmektedir. Bu durumun ortadan kaldırılması için ise taşınabilir yapıda bir bilgisayar sisteminin kullanımı tercih edilmelidir.
DORA Motion; tıbbi personelin tekrar tekrar sterilizasyona gerek kalmadan, bilgisayar, fare ve klavyeye dokunmadan istediği bilgilere ve hastaya ait görüntülere fiziksel temasta bulunmadan sadece belirli el komutları ile erişebileceği ve gerekli değişikleri yapabileceği bir cihazdır. Cihazın herhangi bir atanmış kullanıcı tarafından sadece el komutları ile kullanılması ile sürekli sterilizasyon işlemi ortadan kalkmaktadır. Ayrıca, hareketli yapıya sahip olması ile cihaz operasyon sırasında operatörün dilediği şekilde kullanımı sağlanmaktadır.
 
DORA Motion a eklenmiş Windows tabanlı standart bir DICOM görüntüleme yazılımı ile;
  • Hastane PACS sisteminden Dijital Radyografi(CR,DX), Ultrasonografi(US), Mamografi(MG), Dijital Anjiografi(XA), Bilgisayarlı Tomografi(CT), Gama Kamera - Nükleer Tıp(NM) , Manyetik Rezonans(MR), Pozitron Emisyon Tomografi(PET-CT, PT) gibi farklı modalite görüntülerin incelenmesi işlemleri;
  • Hastaya ait görüntülerde işlem ile alakalı bölgenin izlenimini kolaylaşması amacı ile yapılan akıcı yakınlaştırma, uzaklaştırma,kaydırma(Zoom-in, Zoom-out ve panning) işlemleri;
  • Hastaya ait görüntünün 90° ve 180° çevirilmesi(rotation) ve vertikal – horizontal düzlemlerde döndürülmesi(flip) işlemleri;
  • Hastaya ait görüntülerde doku ayrımı(su, ödem, hematom gibi yapıların ayrımı), kemik ve yumuşak doku ayrımı, radyoterapi planlamaları, torak ve batın görüntülerinde kitle sınırlarını ve çevresinin görüntülenmesi, sinüs incelemeleri gibi durumlar için görüntü kontrastının(contrast),parlaklığının değiştirilmesi(brightness) ve negatif modda görüntüleme işlemleri;
  • Radyoterapi uygulamalarında, tömör dokusunun büyüklüğünün ve konumun belirlenmesi gibi durumlar için istenilen bölgenin segment uzunluğunun, genişliğinin ölçülmesi işlemleri;

Teknik Özellikler